Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen megállapodás magyar nyelven készült.

Az adatkezelő:
Syrius System Kft
Székhely, levelezési cím: 1039 Budapest, Pozsonyi utca 18.
Adószám: 23461767
Cégjegyzékszám: 01-09-189565
Adatvédelmi nyilvántartás: NAIH-115772

Weboldalak (domainek) kkvs.hu

1, Adatainak védelme nagyon fontos számunkra.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető weboldalunkon. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és munkatársunk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

2, Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak a nemzetközi elvárásokkal. A weboldal adatkezelését az üzemeltető és megbízottjai végzik.  A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A weboldalon az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a weboldalon néhány funkció csak regisztráció után érhető el. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget kell tennie. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett oldalakra vonatkozik.
3, Az adatok kezelését a Syrius System Kft 1039 Budapest, Pozsonyi utca 18., a továbbiakban adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Tárhelypark Kft 1115 Budapest, Keveháza u. 3.,  Teachable, Inc. 134 N 4th St Brooklyn, New York, NY 11249 USA, ActiveCampaign, 222 South Riverside Plaza, Suite 810, Chicago, IL 60606, USA , a továbbiakban adatfeldolgozó végzi.
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki.

4, Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

5, Regisztráció
Amennyiben a felhasználó regisztrálni szeretne a weboldalunkon, meg kell adni a szükséges adatokat is, (név, cím,  e-mail cím, telefonszám,  belépéshez szükséges jelszavát). A regisztráció során jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a felhasználó által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.
A felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat a felhasználó kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

6, Az adatkezelő kizárja a 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen felhasználó adatainak kezelését. Az adatkezelőnek azonban nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatolja, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. amennyiben mégis ilyen adatról szerzünk tudomást, zároljuk és töröljük.

7, A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
Cookie-k
Weboldalunk úgynevezett cookie-kat alkalmaz, amelyek kis szöveges adatok.  A cookie-k arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék az Ön bejelentkezését a rendszerünkbe és az internetes megjelenés az Ön személyére szabott legyen. Az interneten elérhető információnk egy részét Ön regisztráció illetve bejelentkezés nélkül is tudja használni. Ebben az esetben is automatikusan rögzítésre kerülnek bizonyos információk a weboldalunkon elérhető tartalmak használatáról és hatékonyságáról statisztikai adatok gyűjtése és felhasználóink szükségleteihez igazítása céljából. Ezért gyűjtünk információkat az Ön IP-jéről, az Ön látogatása idejéről és időtartamáról, a látogatásai számáról, űrlap használatáról és hasonlókról. A cookie-k megőrzési időtartama különböző. Túlnyomórészt olyan cookie-kat használunk, amelyek az Ön látogatását követően automatikusan törlődnek. A weboldalunkon történő minden hozzáférést rögzítünk és rögzítjük a weboldalunkon elérhető adatok minden letöltését. Az általunk telepített cookie-k kizárólag a mi tájékoztatásunkra szolgálnak és harmadik személynek nem hozzáférhetők.
Ezen túlmenően Google Analytics-t alkalmazunk, hogy a weboldalunkon az Ön online tevékenységét rögzítsük és meghatározzuk, hogy az interneten keresztül hányan látogatnak meg bennünket és weboldalunk mely tartalmát milyen gyakran nézik meg. A kiértékelés azonban anonim módon történik. A Google Analytics cookie-jait az Ön számítógépén tárolják és azokat a Google kiértékelheti. Konkrétan a Google Analytics Tool Anonymous IP és a demographic data and interests kerül alkalmazásra. További információért kérjük keresse fel a következő oldalt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. A Google Analytics a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en alatt lehetőséget kínál az adatok rögzítésének elutasítására.
A weboldal látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Ha a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, törvény szerint járhat el.

8, Hírlevél igénylés
Weboldalon a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált, akkor a Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen telefonszámát.  A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

9, Vélemény írása
Vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a látogatónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia, a vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

10, Kapcsolat, Jogorvoslat, Panasztétel:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató elválaszthatatlan része a Felhasználási feltételeknek!

Fogalmak meghatározása
(2011. évi CXII. törvény 3. § alapján)
1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    különleges adat:
o    a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
o    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4.    bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5.    közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6.    közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
19.    adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20.    adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23.    EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá azaz állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24.    harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.